Boekhouding
Het opvolgen van de dagelijkse boekhouding is niet voor iedereen even gemakkelijk. M-Advisors helpt je verder met het boeken van je facturen en je BTW aangiftes. Wij zorgen ook voor de jaarlijkse neerlegging bij de Nationale bank en brengen de lopende zaken in orde.
Read more
Accountancy
Onze adviseurs hebben vooral een controlerende functie. Zij zorgen voor de controle en het inrichten van boekhoudingen en administraties. Zij zijn ook bevoegd om verklaringen van financiële betrouwbaarheid uit te reiken en moeten ook de jaarrekeningen controleren die de boekhouders samenstellen.
Read more
Opstarten
Je denkt er aan je zaak op te starten, het is een droom waaraan we graag meewerken. Kom eens langs en praat er over met ons. Wij helpen je bij het opmaken van een financieel plan, de juiste rechtsvorm keuze en geven je financieel advies...Verder gaan we na of er speciale vergunningen nodig zijn, of er subsidies beschikbaar zijn en of er eventueel een lening nodig is bij een bank.
Read more
Expertise
In bepaalde gevallen, zoals bijvoorbeeld bij de overname van een zaak, een vereffening, een waardering van uw onderneming op aandelen of het bijstaan van een vennoot in een gerechtelijk onderzoek zijn wij gekwalificeerd om u de nodige bijstand te verlenen.
Read more
fiscaliteit
Ben je op zoek naar advies in verband met je belasting aangifte, BTW aangifte of personenbelasting?Kom even bij ons langs en wij geven u advies hoe je je belastingen kan optimalliseren.
Read more