Aangifte personenbelasting en vennootschapsbelasting inkomsten 2017

Aangifte personenbelasting en vennootschapsbelasting inkomsten 2017

INDIENINGSDATA VERPLICHTE AANGIFTE

Aangifte personenbelasting

De papieren aangifte moet worden ingediend ten laatste vrijdag 29 juni 2018.

De elektronische aangifte Tax-On-Web moet worden ingediend :

  • Ten laatste op donderdag 12 juli 2018 door de burger
  • Ten laatste op donderdag 25 oktober door de mandataris

Ontving U een voorstel van vereenvoudigde aangifte dan zijn de deadlines de volgende :

  • Akkoord met het voorstel : de belastingplichtige moet dan niets doen
  • Niet akkoord en wijziging via papieren aangifte aangifteformulier : vrijdag 29 juni 2018
  • Niet akkoord en wijziging via Tax-On-Web : donderdag 12 juli 2018

Aangifte vennootschapsbelasting/BNI en rechtspersonenbelasting

Voor aanslagjaar 2018 worden de hieronder vermelde termijnen door de administratie als volgt toegepast (aangiften VenB, BNI/ven en RPB):

  • met een uiterste wettelijke datum van indiening vallend in de periode tot en met 27 september 2018: beschikken de vennootschappen en rechtspersonen automatisch over een bijkomende periode tot en met 27 september 2018voor het indienen van de aangifte.
  • met een uiterste wettelijke datum van indiening na 27 september 2018: moeten de aangiften ten laatste op de uiterste wettelijke datum van indiening ingediend worden.

De uiterste wettelijke datum van indiening is de laatste dag van de maand na die van de statutaire algemene vergadering, zonder méér dan zes maanden vanaf het afsluiten van het boekjaar te vallen.

Indien de uiterste datum van indiening op een zaterdag, zondag of feestdag valt, worden de bepalingen van art. 53, Gerechtelijk Wetboek toegepast. De eerstvolgende werkdag is in dat geval de uiterste datum van indiening.

Wanneer de uiterste datum van indiening op 31 december 2018 valt, wordt automatisch een bijkomende periode tot en met 15 januari 2019 toegestaan.